Dagens lysteknologi gir mange muligheter til å skape noe unikt og særpreget. Den kan bl.a bidra til å øke trygghetsfølelse, men også trivsel og dermed økt aktivitet i det offentlige rom. God belysning kan fremheve arkitekturen og omgivelsene og gi stedet identitet. Gjennom helhetlig lysplanlegging vil man kunne oppnå store gevinster; som mer attraktive og trygge steder, redusere energiforbruk og klimautslipp, samt økonomiske besparelser.

Under prosjektforløpet legges det vekt på tett samarbeid med tverrfaglige grupper. Våre prosjekter innledes med et uforpliktende møte, hvor forventninger og muligheter avdekkes.