LYSKONSEPT  AS  SARBUVOLLVEIEN 38 1363 HØVIK  -  WWW.LYSKONSEPT.NO

1/2

OFFENTLIG

2016

​Dagens lysteknologi gir mange muligheter til å skape noe unikt og særpreget. Den kan bl.a bidra til å øke trygghetsfølelse, men også trivsel og dermed økt aktivitet i det offentlige rom. God belysning kan fremheve arkitekturen og omgivelsene og gi stedet identitet. Gjennom helhetlig lysplanlegging vil man kunne oppnå store gevinster; som mer attraktive og trygge steder, redusere energiforbruk og klimautslipp, samt økonomiske besparelser.

 

Under hele prosjektforløpet legges det vekt på et tett samarbeid med tverrfaglige grupper. Våre prosjekter innledes med et uforpliktende møte, hvor forventninger og muligheter avdekkes. Det gis tilbud på fast prosjektpris oppdelt i hver fase, alternativt belastes det for medgått tid. De ulike fasene kan velges etter ønske og behov.

Fase 1: Konseptutvikling / Fase 2: Belysningsplan / Fase 3: Beskrivelse av løsning /

Fase 4: Oppfølging av prosjekt