God belysning er et gjennomtenkt oppsett av nøye plasserte lyskilder. Målet er å skape en velbalansert helhet hvor enkeltdeler til sammen utgjør en helhet av små og store lysrom. Lysdesign handler om bevisst bruk av lys.

Lyskonsept designer gode belysningsanlegg som gir trygge, sikre og gode estetiske omgivelser for både inne- og utendørsmiljøer. 

Ut fra analyse- og designmetoder bruker vi teoretisk og estetisk kunnskap for å prosjektere både enkle og komplekse helhetlige belysningsløsninger.